روزی حلال، بهترین عبادت + عکس نوشته

امام رضا (ع) فرمود:
کسی که به دنبال روزی و فضل خداوند باشد، تا هزینه ی خانواده خود را تأمین کند پاداشش بیشتر از کسی است که در راه خدا جهاد کند.
«إنَ الذَی یطَلبُ مِن فضَلٍ یکَفُّ بهِ عَیاِلهَ اعَظَمُ اجَرا مِنَ المُجَاهِدِ فیِ سَبیِلِ الله»

0

/انتهای متن/

درج نظر