زنان معتاد کارتن‌خواب رو به افزایشند

مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران زنگ خطر کاهش سن آسیب‌های اجتماعی زنان در پایتخت به صدا درآورده و می گوید: زنان معتاد کارتن‌خواب در پایتخت رو به افزایش هستند.

0

سرویس خبر به دخت/

 سن کارتن‌خوابی زنان در کلانشهر تهران بسرعت رو به‌کاهش است و به مرز20 سالگی  می رسد.

بی‌خانمانی تنها  درد زنان بی‌خانمان نیست، زنان و دخترانی که ناچار این نوع زندگی را انتخاب کرده‌اند، خوب می‌دانند که باید تاوان سختی در این راه بپردازند.

این همان موضوعی است که مدیرعامل سازمان رفاه و خدمات اجتماعی شهرداری تهران از آن به عنوان زنگ خطری برای کاهش سن آسیب‌های اجتماعی زنان در پایتخت تعبیر می‌کند و می‌گوید: زنان معتاد کارتن‌خواب در پایتخت رو به افزایش هستند.

نیمه دوم سال که از راه می‌رسد، داستان تکراری و نخ‌نمای بی‌خانمان‌ها و کارتن‌خواب‌های شهرمان با چاشنی آماری از بی‌خانمان‌های جمع‌آوری شده از سوی شهرداری توسط دستگاه‌های مسئول اعلام می‌شود بدون این‌که طرح این مساله به ارائه راهکاری بینجامد که در نهایت باعث تغییر محسوسی در وضع زندگی کارتن‌خواب‌های شهر شود.

/انتهای متن/

درج نظر