سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی

حافظ می گوید…

0

 

سحر با باد می‌گفتم حدیث آرزومندی                                خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی

دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است                        بدین راه و روش می‌رو که با دلدار پیوندی

قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز                          ورای حد تقریر است شرح آرزومندی

الا ای یوسف مصری که کردت سلطنت مغرور                     پدر را بازپرس آخر کجا شد مهر فرزندی

جهان پیر رعنا را ترحم در جبلت نیست                            ز مهر او چه می‌پرسی در او همت چه می‌بندی

همایی چون تو عالی قدر حرص استخوان تا کی                   دریغ آن سایه همت که بر نااهل افکندی

در این بازار اگر سودیست با درویش خرسند است                خدایا منعمم گردان به درویشی و خرسندی

به شعر حافظ شیراز می‌رقصند و می‌نازند                          سیه چشمان کشمیری و ترکان سمرقندی

 

حافظ می گوید:

اگر به مقام یوسفی(پیامبری) هم بررسی ممکن است لغزش هایی داشته باشی؛به هر حال همه چیز فانی است. باید از “او ” که باقی است کمک و مدد جست.توصیه حافظ این است که به مساله صله رحم توجه کنید به خصوص احترام و ایجاد ارتباط با پدر و مادر .اگر از دنیا رفته اند برایشان خیرات کنید.

درج نظر