آمار ازدواج و طلاق

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان گفت: ترکیب سنی طلاق در مردان بین سنین 25 تا 29 و زنان 20 تا 24 سال است که از آمار ارائه شده سه هزار و 883 نفر در این ترکیب سنی از یکدیگر جدا شده اند.

2

سرویس خبر به دخت/

مسعود امینی گفت: آمار ازدواج در سه ماهه اول سال 224 هزار و 52 مورد و طلاق 33 هزار و 147 مورد بوده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته به ازای هر 12 ازدواج دو طلاق به ثبت رسیده که امسال این آمار به ازای هر 13 ازدواج دو طلاق ثبت شده است که این خود نشان دهنده افزایش آمار ازدواج در کشور است.

به گفته امینی، تعداد ازدواج های به ثبت رسیده به تفکیک ماهها شامل فرودین 85 هزار و 24 مورد، اردیبهشت 73 هزار و 609 مورد و خرداد ماه 65 هزار و 419 مورد است. همچنین ترکیب سنی ازدواج بین مردان 25 تا 29 سال و در بین زنان بین سنین 20 تا 24 سال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.

به گزارش مهر وی با بیان اینکه آمار طلاق در سه ماهه اول امسال 33 هزار و 147 نفر بوده است، تصریح کرد: آمار طلاق زوج ها در فروردین ماه با 9 هزار و 278 نفر کمترین آمار طلاق را به خود اختصاص داده است. این آمار در اردیبهشت ماه به 13 هزار و 350 نفر و خرداد ماه به 12 هزار و 131 نفر افزایش داشته است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت جوانان گفت: ترکیب سنی طلاق در مردان بین سنین 25 تا 29 و زنان 20 تا 24 سال است که از آمار ارائه شده سه هزار و 883 نفر در این ترکیب سنی از یکدیگر جدا شده اند.

امینی با مقایسه آمار طلاق و ازدواج در سالهای 89 و 90 توضیح داد: آمار ازدواج در سال 1390، 874 هزار و 792 مورد بوده که در مقایسه با سال 89 از افت دو درصدی برخوردار است.

به اعتقاد این مقام مسوول در وزارت ورزش و جوانا،ن بیشترین ازدواج در سال گذشته در استان سیستان و بلوچستان و کمترین ازدواج در تهران رخ داده است.

وی با بیان اینکه آمار ازدواج در سال 1389 به 891 هزار و 627 مورد رسیده بود، گفت: آمار طلاق در سال 1389 ، 137 هزار و 200 نفر و در سال 90، 142 هزار و 841 نفر بوده است که در این حوزه نیز استان های تهران و خراسان رضوی بیشترین آمار را به خود اختصاص داده اند.

امینی درباره اینکه آیا بررسی های لازم پس از ارائه این آمارها از سوی آن وزارتخانه انجام می شود، گفت: براساس تحقیقات صورت گرفته از یک جامعه آماری جوان، 40 درصد جوانان اعلام کرده اند که بیشترین مشکل آنها در مورد ازدواج و طلاق نبود مراکز مشاوره علمی و تخصصی است.

منبع: عبرت نیوز /انتهای متن/

نمایش نظرات (2)