خدمات آموزشی به فرزندان اتباع خارجی ارائه نمی شود

آموزش و پرورش مشکلی با اینکه اتباع خارجی بخواهند فرزندانشان را برای مدت کوتاهی به مدارس کشور بفرستند ندارد، ولی مصوبه وزارت کشور این اجازه را از ما گرفت.

0

سرویس خبر به دخت/

مشاور معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در خصوص تحصیل کودکان کار در مدارس اظهار داشت: در سیستم آموزش و پرورش کشور محدودیتی برای تحصیل دانش آموزانی که کار می کنند و ایرانی هستند، وجود ندارد و اختلاف نظری در این بحث نیست. اما این مسئله در خصوص بچه هایی که اتباع ایرانی نیستند یا شناسنامه ندارند، متفاوت است.

رخساره فضلی در گفتگو با خبرنگار مهرخانه افزود: دانش آموزانی که شناسنامه ندارند، طبق قانون ما می توانند برای تحصیل در مدارس حاضر شوند و از برنامه های سیال و مدارس ویژه ما استفاده کنند. این تسهیلات تا زمانی که آموزش و پرورش برای ادامه تحصیل از آن ها مدرک می خواهد، ادامه دارد.
فضلی ادامه داد: دانش آموزی که کار می کند، می تواند در مدارس ما حضور پیدا کند. آموزش و پرورش برایش ممنوعیت قانونی ندارد و می تواند تحصیل کند؛ اما وقتی به پایه ششم برسد آنجا باید شناسنامه یا برگه احراز هویت بیاورد که ما بفهیم این دانش آموز ایرانی است و شرایط را دارد و می تواند به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر، اقدام کند.

مشاور معاون ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه آموزش و پرورش قبل از مصوبه وزرات کشور در خصوص اتباع خارجی از دانش آموزانی که ایرانی نبودند حمایت می کرد، گفت: اما ابلاغیه و بخشنامه وزارت کشور باعث شده تا ما اجازه ارائه خدمات آموزشی به فرزندان اتباع خارجی نداشته باشیم و به همین دلیل آموزش بچه های افغان از حوزه اختیارات ما خارج شده است و نمی توانیم کاری برایشان انجام دهیم.

وی خاطر نشان کرد: ما در آموزش و پروش واحدی کارشناسی به عنوان اتباع خارجی داریم که فعالیت های ویژه ای برای دانش آموزان انجام می دهد. آموزش و پرورش مشکلی با اینکه اتباع خارجی بخواهند فرزندانشان را برای مدت کوتاهی به مدارس کشور بفرستند ندارد، ولی مصوبه وزارت کشور این اجازه را از ما گرفت.

 /انتهای متن/

درج نظر