زنی که سرش از تنش جدا شد اما زنده ماند

زني كه بر اثر تصادف سرش از نخاعش جدا شده بود و تنها از طريق عضلات و بافت ها با بدنش ارتباط داشت،پس از يكسال مراقبت ويژه توانست دوباره بر روي پاهاي خود بايستد و دوباره به زندگي بازگردد.

0

سرویس خبر به دخت/

يك شهروند امريكايي بانام راشل بيلي پس از وقوع يك تصادف مهيب راهي بيمارستان شد و اين در حالي بود كه بدليل جدا شدن سرش از قسمت نخاع، سرش كاملا جداشده تلقي مي شد و پزشكان اميدي به زنده ماندنش نداشتند.

اما پزشكان توانستند سر اين زن را كه تنها بوسيله عضلات و بافت ها با بدنش تماس داشت را دوباره با استخوان نخاع جوش دهند و جان اين زن را به طرز معجزه آسايي پس از يكسال تلاش نجات دهند.

بيلي كه اكنون مي تواند صريح صحبت كند اعلام كرده كه زنده ماندن خود را مديون ماموران اورژانسي است كه به موقع خود را به صحنه رساندند.

منبع:جهان نیوز/انتهای متن/

درج نظر