مهمانان ویژه صهيونيست ها

“مناسب دیدیم که ملک عبدالله دوم در مراسم هجدهمین سالگرد توافقات صلح میان اسرائیل و اردن حضور داشته باشد، کسی که به برقراری روابط با جامعه یهودیان علاقمند است. “

1

سرویس خبر به دخت/

روزنامه یهودی “کرونیکل” (chronicle) روز جمعه، از دعوت پادشاه اردن “ملک عبدالله دوم” و همسرش” رانیا” جهت شرکت در ضیافت شام سالانه مجلس نمایندگان یهودی انگلیس در نوامبر آینده خبر داد.»

این روزنامه لندنی از زبان دبیر صندوق (خزانه دار) مجلس نمایندگان یهودی بریتانیا، “لورنس براس” نوشت: “این حضور نمایانگر یک انقلاب است و البته در سالهای گذشته “ملک حسین” پدر ملک عبدالله دوم به این ضیافت دعوت می شد.”

 

لورنس براس افزود: “امسال هجدهمین سالگرد توافقات صلح میان اسرائیل و اردن است و مناسب دیدیم که ملک عبدالله دوم نیز در این مراسم حضور داشته باشد، کسی که به برقراری روابط با جامعه یهودیان علاقمند است.”

براس گفت: “ما انتظار داریم دراین مراسم عضو برجسته ای از اسرائیل نیز حضور پیدا کند. همچنین از خانواده سلطنتی بریتانیا نیز دعوت بعمل آمده است.”
وی خاطر نشان کرد دعوت از ملک عبدالله دوم “با استقبال دولت اسرائيل” روبرو شده است.

جام سياسي/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)