فشار خون و کلسترول

افزایش سکته قلبی در ایران زنگ خطری است که چند سال اخیر بصدا درآمده است. پس باید خانواده ها بیشتر به آن توجه کنند. عامل موثر در سکته های قلبی فشار خون بالا و افزایش کلسترول بد است .

0

سرویس سلامت به دخت/

فشار خون طبیعی

فشار خون طبیعی: فشار خون با دو رقم مشخص می شود. رقم اول مربوط به فشار سیستولیک (حداکثر) است و فشار ماکزیمم نامیده می شود. این رقم باید کمتر از 120 باشد. برای مردان تا 140 طبیعی حساب می شود. رقم دوم مربوط به فشار دیاستولیک یا فشار مینیمم (حداقل) است و باید کمتر از 80 باشد.

مرحله قبل از فشارخون: اگر رقم اول بین 120 و 139 و رقم دوم بین 80 و 89 باشد، شما در معرض خطر افزایش فشارخون قرار دارید. لازم  است با مشورت پزشک، اقدامات لازم برای کنترل فشارخون را انجام دهید.

فشار خون بالا: اگر دو نوبت و یا بیشتر، فشار خون شخصی 90/140 و یا بیشتر باشد، فرد به افزایش فشار خون مبتلاست و به درمان نیاز دارد.

انواع کلسترول

کلسترول یک نوع چربی است که مومی شکل بوده و در ساختمان سلول های بدن به کار می رود. بهمین سبب همه ما به مقدار لازم کلسترول احتیاج داریم. اما اگر مقدار آن در خون زیاد باشد، در جدار عروق رسوب کرده و خطر انواع سکته را افزایش می دهد. اگر این ماده در عروق کرونر که به عضله قلب خون می رسانند رسوب کند و این عروق را مسدود نماید؛ موجب سکته قلبی خواهد شد.

کلسترول چند نوع دارد که یک نوع آن خیلی هم خوب است و  در خون به دو صورت عمده وجود دارد:

کلسترول خوب : لیپوپروتئین با دانسیته بالا یا  HDL که کلسترول خوب نامیده می شود. این نوع کلسترول مانع از رسوب انواع دیگر کلسترول در جدار شریان ها شده و این مواد را از سرتاسر عروق بدن جمع آوری نموده به کبد می رساند. کبد هم آنها را از گردش خون خارج می نماید.

کلسترول بد: لیپوپروتئین با دانسیته پایین که   LDL یا کلسترول بد نامیده می شود و موجب رسوب کلسترول در جدار شریان ها می شود. هر قدر مقدار این کلسترول در خون بالاتر باشد، احتمال وقوع سکته های قلبی و مغزی افزایش می یابد.

درمان افزایش کلسترول

در واقع دو راه حل اساسی وجود دارد:

1- تغییر روش زندگی برای درمان، شامل:

–  رژیم غذایی مناسب همراه با کاهش چربی اشباع و نمک در غذا

– افزایش فعالیت جسمی و ورزش

– حفظ وزن مناسب

2- درمان دارویی طبق تجویز پزشک

دکتر شریفه جعفری/انتهای متن/

درج نظر