خودکشی جدید دخترها!+کارتون

معاون وزیر بهداشت نسبت به افزایش ۴۰ درصدی استفاده از قلیان در کشور و کاهش سن مصرف در دختران هشدار داده است.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، فیروزه مظفری این خبر را دستمایه کارتون زیر در «خبرآنلاین» قرار داده است.

 

درج نظر