توصیه های آیت الله خوشوقت (ره) درباره روز عرفه

بهترين کار در روز عرفه: ترک گناه است که اگر تصميم نگيری، نمی شود.

0

فضيلتی که براي دعای عرفه هست، مختص کربلا و مکه نیست، هر جای ديگر به‌خاطرِ مضمونش و به‌خاطرِ آن کسی است که آن را انشاء کرده است، امام حسین، باید آن را خواند تا فراموش نشود.

 شروع این دعا در عرفه بود توسط  امام حسين علیه السلام. ما هم می توانیم  تنهايی این دعا را بخوانيم يا با جمع؛ هر جور که بیشتر حضور قلب داریم.

/انتهای متن/

درج نظر