میری نایب رئیس بانوان فدراسیون جودو شد

زهره میری به عنوان نایب رئیسی بانوان فدراسیون جودو انتخاب شد که مراسم تودیع و معارفه وی قرار بود ساعت 15 امروز برگزار شود.

0

سرویس خبر به دخت/

عشرت شایق که پیش از این نایب رئیسی فدراسیون جودو را برعهده داشت از سمت خود برکنار شد و امروز تودیع و معارفه نایب رئیس جدید برگزار خواهد شد.

زهره میری قرار است در این پست فعالیت کند.

وی از پیشکسوتان جودو بود که بعد از مدت ها دوری به این عرصه باز گشته است.

منبع:فارس/انتهای متن/

درج نظر