خیابانی به نام مریم میرزاخانی نامگذاری می‌شود

بابک نگاهداری رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران از ارائه پیشنهادات اجرایی درخصوص نامگذاری یکی از اماکن و خیابان های شهر تهران به نام دانشمند ایرانی، مریم میرزاخانی به شورای شهر تهران خبر داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از باشگاه خبرنگارن جوان، وی با بیان اینکه خبر درگذشت مریم میرزاخانی جامعه علمی و پژوهشی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است، افزود: افتخار کسب مدال فیلدز (برترین جایزه جهانی تخصصی در حوزه علوم ریاضی)، به عنوان تنها ایرانی کسب کننده این مقام، زمینه این مهم را فراهم می کند که با حفظ یاد و خاطره ایشان، پیشرفت های اخیر کشور در حوزه علوم و فناوری،که حاصل تلاش های دلسوزانه جامعه علمی و پژوهشی کشور بوده و مورد تاکید مقام معظم رهبری است، در حافظه شهروندان ثبت و ماندگار شود.

/انتهای متن/

درج نظر