گربه لوژی

از بین نویسنده ها و ادیبان مشهور جهان تعدادکمی هستند که همانند مرحوم عبید زاکانی خالق معروف موش و گربه، به خصایص موجود اسرار آمیزی به نام گربه پی برده، و در باب آن به تفحص و تدبر و تفکر پرداخته باشند، اصلاٌ خیالتون راحت بعد از عبید سازنده ی کارتون های تام و جری دومین نفر بوده و در تاریخ سراغ از گربه شناس معروف دیگه ای نداریم.

1

سرویس اجتماعی به دخت/

باور بفرمایید این دانش گربه شناسی عرصه ای است که اگر مسئولان دانشگاهای علمی – کاربردی ، پیام نور و ازاد و غیره که ( فرت و فرت) دانشجو تربیت می کنند، پی به ابعاد و اهمیت آن می برند، دست کم شاید تا به حال شاهد اضافه شدن یک واحد درسی یا حتی رشته به نام گربه شناسی یا گربه لوژی بودیم.

و اما اندر حکایت گربه:

معروفترین صفت گربه ها بی حیایی و بی چشم و رویی آن هاست. هر چه به یک گربه خوبی کنی، دست آخر بی وفاست و حتی ممکن است با یک من عسل دست آدم را گاز بگیرد و پنجه بکشد.

ویژگی دیگر گربه این است که اگر دستش به گوشت برسد، آن را با ولع می خورد؛ اما به خلایق که می رسد، می گوید: ای بابا! مال دنیا را ولش.

اما اگر هم نرسد که دماغش را می گیرد و می گوید: پیف پیف چه بوی گندی!

از ویژگی مهم دیگر گربه سبیل اوست که حکم رادار را دارد و به دقت کار می کند. گربه ها به کمک این سبیل نه تنها از روی شیروانی های داغ بلکه در دل تاریک شب از روی باریک ترین و بلندترین دیوارها می گذرند؛ اما همین سبیل هم بلای جان آن هاست و چه بسا که اگر یک طرف سبیل شان را دود بدهند ، کج کج راه می روند، اما از رفتن نمی ایستند. چه بسا که همه ی ما در طول روز مقادیر معتنابهی گربه را می بینیم که روز روشن و در خیابان صاف، همین طوری کج کج راه می روند. به نظر کارشناسان حتی در صورت تداوم طرح های امنیت اجتماعی و دود دادن سبیل های این موجودات ، عمرا این قسم گربه ها به هیچ صراطی مستقیم شوند.

گربه دوست معروفی فرموده اند:

گربه شیر است در گرفتن موش

لیک موش است در مصاف پلنگ

با توجه به استفاده ی شاعر از صنعت استعاره روشن است که «لیک موش» همان گربه ی دوپا است که در قسمت قبلی نیز وصف آن رفت.

این که چطور یک گربه با وجود تضادی که به ظاهر با موش از ابتدای تاریخ داشته، می تواند در مصاف با پلنگ موش شود، از توانایی های منحصر به فرد این موجودات است که در بین جانداران فقط انسان این توانایی را دارد.

در طول دوره های تاریخی ، همان طور که انسان ها دارای خصوصیت جدیدی شده اند، گربه ها نیز تغییراتی را داشته اند، از جمله این که در دوره هایی مشاهده شده که نسبت به موش ها بی تفاوتی و حتی رفتاری دوستانه داشته اند. در مواردی وحدت تاکتیکی این دو جاندار بسیار مخرب گزارش شده است. از جمله:

از صلح میان گربه و موش

بر باد رود دکان بقال!

و اما موضوع مهم در بحث گربه لوژی ، اقسام و اصناف گربه هاست که نمونه هایی از آن را با هم می بینیم.

1-    گربه ی عابد – کار این گربه ها جا نماز آب کشیدن و ادای « میو» در آوردن است. در وصف این نوع گربه شاعر سروده است:

غره مشو که گربه ی عابد نماز کرد

2-    گربه ی زاهد – همان گربه ی زاهد است که جانماز آب می کشد و با این تفاوت که به یه پنیر و نان و بوقلمون قانع است.

3-    گربه ی بی چشم و رو – گربه ای است که از هر ارتفاعی رهایش کنی، چهار چنگولی پایین می آید از در بیرونش کنی ، از پنجره می آید، حرف حرف خودش است و اگر به جایی برسد ادعا می کند در اصل شیر بوده است و هیچ گربه ای را گربه حساب نمی کند. این گربه معمولا با  روباه ها و شغال ها را مشاور خود می کند.

4-    گربه ی دزد – از نشانه های این گربه فرار است، تا چوب را برداری در می رود.

5-    گربه ی مسکین – گربه ای که بال و پر ندارد، به ما ربطی ندارد، شاید  بقیه دارند چون شاعر گفته است:

گربه ی مسکین اگر پر داشتی

تخم گنجشک از زمین برداشتی

البته منظور شاعر از زمین همان بالای درخت است، چون گنجشک این قدر عقل دارد که روی زمین تخم نگذارد و گرنه بچه ی آدمیزاد نسل آن را بر می داشت.

6-    گربه ی مصاحب بابا – به ظاهر از گرانبهاترین انواع گربه است، چون بعضی از وراث حاضرند آن را با یک استر چموش لگد زن عوض کنند:

آن استر چموش لگد زن از آن من

آن گربه ی مصاحب بابا از آن تو!

از مهمترین مهارت ها و هنرها از گذشته تا کنون « گربه کشی دم در حجله» و دیگری « گربه رقصانی» است که به خصوص در « گربه شانه کردن» و « گربه رقصانی» برخی ید طولایی درند. موفقیت در این فن شریف نیازی به آشنایی با حرکات موزون و شرکت در کلاس های رقص از هیچ نوعی ندارد، فقط کافی است آدم کمی « موذی سین» باشد که البته این  دسته از افراد هم در اطراف ما کم نیستند. و نکته آخر این که جانور دزد، نابکار ، بی چشم و روی مصاحب بابا به گردن ما آدم ها حق زیادی دارد. نه تنها ورزش رزمی مدیون گربه است، بلکه برخی به همه بر نخوره ! گفتم که برخی…، خب بابا در ایران 70 میلیونی یکی دو نفر! مدیران ، کارمندان، مزاحمین نوامیس، خواستگارهای سمج، پاچه خوارها، سارقین هزار بار زندان رفته، متظاهرین و … به این حیوان  خیلی خیلی مدیونند!

پروین مقدم/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)