حدودی که تمکین دارد

شاید بارها شنیده باشید یکی از وظایف در زندگی مشترک از سوی طرفین تمکین است. اما تمکین به چه معناست و عدم انجام این تکلیف چه آثار حقوقی را به دنبال دارد ؟

5

سرویس اجتماعی به دخت/

در زندگی مشترک، زن و شوهر با حاکمیت اخلاق و عاطفه و صمیمیت زندگی را آغاز می کنند، اما در عین حال ممکن است اختلافاتی پیش آید و طرفین از وظایف خود سر باز زنند که راهکارهای حقوقی به عنوان آخرین راه حل  هنگامی که هیچ راهی باقی نمانده و زندگی به بن بست رسیده باشد، در این گونه موارد راهگشاست.

تمکین دارای معنی خاص و عام است. تمکین به معنی خاص آن است که زن رابطه جنسی با شوهر را به طور متعارف بپذیرد و جز در مواردی که مانع موجهی داشته باشد، از برقراری این رابطه  با او سر باز نزند. البته این وظیفه ویژه زن نیست ؛ شوهر نیز مکلف است در حدود متعارف رابطه جنسی با زن داشته باشد و در غیر این صورت بر خلاف وظیفه حسن معاشرت رفتار کرده است. بنابر این وظیفه برقراری رابطه جنسی از تکالیف مشترک به شمار می آید.

اما تمکین به معنای عام آن است که زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از حدود قانون و عرف اطاعت کند و ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد . پس اگر شوهر توقعات نامشروع یا نا متعارفی از زن داشته باشد ، زن مکلف به اطاعت از او نیست . مثلا اگرشوهر زن را از ادای فرائض مذهبی بازدارد یا از زن بخواهد که اموالش را به او انتقال دهد ، زن می تواند از اطاعت شوهر سر باز زند. یا اینکه  مرد می تواند از رفت و آمدهای  همسرش  مطلع و برآن نظارت داشته باشد ،  اما این کار نباید از حدود متعارف خارج باشد.  هرگاه مرد بر خلاف متعارف از خروج زن از خانه  و بازدید خویشان و دوستانش جلوگیری کند ، رفتار او سوء معاشرت به شمار می آید.

مقام ریاست خانواده برای مرد و وظیفه تمکین برای زن ایجاب می کند که هرگاه در امور خانواده و تربیت اولاد و معاشرت ها و سایر اموراختلاف نظری بین زن و مرد وجود داشته باشد ، زن از نظر شوهر پیروی کند ، مگر اینکه مجوز قانونی برای عدم اطاعت از شوهر وجود داشته باشد.

عدم تمکین در اصطلاح حقوقی نشوز و زنی که از شوهر اطاعت نمی کند،  ناشزه نامیده می شود .

الهام آخوندان/انتهای متن/

نمایش نظرات (5)