قرآن را متقین می فهمند

خیلی از کارهایی که افراد متدین به نام دین می کنند، با اصل دین ربطی ندارد، ولی غالبا به پای دین نوشته می شود. اما تشخیص این قضیه تنها برای اهل علم بصیر امکان پذیراست که اصل دین را خوب می شناسند.این نوشته نگاهی است که یکی از علمای دینی به این گونه رفتارها در میان متدینین دارد.

0

سرویس فرهنگی به دخت/

تقوا مراتب دارد. مراتب عالیه دارد. مراتب نازله دارد. وقتی قرآن نازل شد مردم چند دسته بودند. عده ای می گفتند اصلا گوش ندهید. حتی سرو صدا راه می انداختند تا کسی قران را نشنود. دسته دیگر می گفتند آقا صدا نکنید ببینیم چه می گوید؟ این از مراتب نازله تقوا بود. خیلی از این ها بعد از گوش دادن منقلب شدند. قران هدایت شان کرد. بیخود نبود که خانه و قوم و خویش خود را ترک کردند و رفتند جلوی نیزه و شمشیر، همراه پیامبر جنگیدند.
قران ظرایفی دارد که متقین می فهند. ظرایف قرآن برای متقین است.

دعای کمیل خیلی مظلوم است
اول مظلوم از انسان ها امیر المومنین است و در دعاها دعای کمیل. این دعا خیلی مظلوم است. در تیراژ بالا چاپ می شود، هر مجلسی هم که بروید، دعای کمیل داریم.
اولا که وسط دعای کمیل، سخنرانی می کنند که دعای کمیل می شود سه ساعت. دعای کمیل بیست دقیقه است. ماحق نداریم دعای امیرالمومنین را بکنیم سه ساعت.

شیطان موذی
شیطان را باید شناخت. شعار می دهند می گویند شیطان قوی است. نه شیطان قوی نیست؛ ما شیطان را رو می دهیم. شیطان موذی است.
خداوند در قرآن می فرماید بر بنده من، کسی تسلط ندارد. تسلط شیطان بر کسانی است که دنبالش می روند. جوانان عزیز، اخلاق تان را زیباتر بکنید، نمازها را مرتب بخوانید، مسأله والدین را رعایت کنید و عمل به وظیفه بکنید. مطمئن باشید شیطان می رود.
آدم این را متوجه شود که جز خدا کسی جواب مضطر را نمی دهد، همه کارهایش درست می شود. دعای “امن یجیب” را با جان بخوانید!

شریعتی /انتهای متن/

درج نظر