چه نوع انتظاراتی باعث بهبود روابط همسران می‌شود؟

انتظارات مثبت در زندگی زناشویی همیشه نمی توانند رضایتمندی زوج ها را به همراه داشته باشند ، آنچه كه مهم تر است این است كه این انتظارات باید واقع بینانه باشند و زوج ها را مجهز به روش های كنار آمدن با استرس های مختلف محیطی كنند .

0

سرویس ما و زندگی به دخت/

مطالعه ای توسط دكتر جیمز مك نولتی استاد روانشناسی دانشگاه اوهایو نشان می دهد كه انتظارات مثبت منجر به پیامدهای مثبت می شود، ولی با این وجود آن دسته از انتظارات مثبتی كه غیر منطقی هستند می توانند منجر به ناامیدی و سرخوردگی شوند و موجبات تخریب زندگی زناشویی را فراهم كنند . اگر چه انتظارات مثبت با تحت تاثیر قرار دادن رفتار می توانند موجب بهبود شرایط شوند . اما باید توجه داشت كه اگر افراد انتظارات بالایی داشته باشند كه تحقق پیدا نكنند ، بسیار ناامید و ناكام می شوند .

دكتر مك نولتی و دكتر بنجامین كارنی استاد دانشگاه فلوریدا در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند كه كیفیت تعاملات همسران و تمایلات آنها برای سرزنش یكدیگر در مورد پیامدهای منفی مسائل موجب كاهش یافتن اثرات طولانی مدت انتظارات مثبت می شوند . آنها برای این منظور 82 زوج را كه به تازگی ازدواج كرده بودند انتخاب كرده و در طول 4 سال مورد مطالعه قرار دادند و دریافتند ، زوج هایی كه انتظارات بسیار بالایی از یكدیگر نداشتند ، در كمال تعجب توانسته بودند رضایتمندی زندگی زناشویی خود را بیشتر حفظ كنند . بر اساس این مطالعه رضایتمندی زناشویی در زوج هایی كه انتظارات آنها با مهارت هایشان هماهنگ نبود نسبت به گروه قبل كمتر بود . یعنی زوج هایی كه انتظارات بالا و مهارت های ارتباطی پایینی داشتند و یا انتظارات پایین و مهارت های ارتباطی بالایی داشتند نسبت به زوج هایی كه این دو عامل در آنها هماهنگ بوده است از رضایتمندی زناشویی كمتری برخودار بودند .

مك نولتی معتقد است كه انتظارات بسیار پایین نیز از امكان بهره بردن زوج ها از مهارت هایشان و دستیابی به تجربیات مثبت جلوگیری می كند .

پیشنهاداتی كه به زوج ها در مورد انتظارات آنها داده می شود ، باید بصورت سنجیده و فردی برای آنها طراحی شود . انتظارات بسیار بالا و یا بسیار پایین هر دو مشكل ساز است و یك درمانگر باید به زوج ها در رفع انتظارات غیر واقع بینانه كمك كند .

/انتهای متن/

درج نظر