وسایل ورزشی پارک ها خوبند، اما…

با نصب وسایل متنوع ورزشی، پارک ها به باشگا های بی حصاری تبدیل شده اند که کلاس بندی سنی ندارند؛ اما به نظر می رسد آن چه در این میان فراموش شده ،نحوه استفاده درست از این امکانات ورزشی است.

0

سرویس اجتماعی به دخت/

 هر چه سایه تکنولوژی بر زندگی مان سنگین تر می شود ، خمیده تر می شویم . می توانیم از نرمش و ورزش  عصایی بسازیم و با آن در مقابل کسالت و خمودگی قد راست کنیم.

چند سالی ست که به منظور ترویج ورزش همگانی و عادت دادن مردم شهرنشین به تحرک ، هرجند از نوع سبک آن ،بوستان ها یکی پس از دیگری به ابزارهای ورزشی مجهز شده اند.استقبال خوب مردم که برای تفنن ، استراحت و هواخوری و صرف اوقات فراغت چه در بعدازظهرهای طولانی تابستان و چه در روزهای برگ ریزان پاییزی به بوستان های شهری روی می آورند ،شهرداری را بر آن داشت تا در بیرون از پارک ها نیز،زمین های خالی و خاکی را  از بلاتکلیفی به در آورد و با نصب انواع وسایل ورزشی مکانیکی جماعتی را که در سایه زندگی شهری ، به نشستن پشت میز ، پای کامپیوتر و درنهایت ولو شدن پای تلویزیون ،خو کرده اند وادارد که به مدد چند چرخش و کشش ناچیز، ترک عادت کنند.

در واقع با نصب وسایل متنوع ورزشی ، این بخش از پارک ها به باشگا های بی حصاری تبدیل شده اند که کلاس بندی سنی ندارند . اغلب کودکان و نوجوانان و سالمندان از  زن و مرد و کمتر جوانان و نوجوانانی را می بینیم که با استفاده از این وسایل ،بدن خود را درگیر کرده اند.

چه خوب که ورزش جزیی از کارهای روزمره مردم به ویژه سالمندان بشود . سالمندانی که پارک ها حکم خانه دوم آن ها را دارد ، اما به نظر می رسد آن چه در این میان فراموش شده، نحوه استفاده درست از این امکانات ورزشی است . گاه دیده می شود که خانم یا آقای سالمندی به خاطر نا آشنا بودن با روش استفاده صحیح ،در اثر شدت پیچش کمر یا بالا و پایین شدن دست ها و پاها ، چنان دچار درد می شود که باید با کمک دیگران از دستگاه پایین بیاید و مدت ها عوارض درد ناک این حرکت اشتباه را تحمل کند.یا کودکانی که نسبت اندازه خود با دستگاه را تشخیص نداده و دست و پایشان لای آن گیر کند…

گر چه وجود برچسب هایی در روزهای اولیه نصب، طریقه استفاده از این امکانات را آموزش می داده است ،اما در اغلب موارد، به مرور زمان این برچسب ها از بین رفته اند .

به نظر می رسد تنها آگاهی از روش کار با امکانات ورزشی موجود در پارک ها کافی نیست و لازم است شهرداری با گماردن کارشناسانی در این مراکز ،به مردم به ویژه زنان که به وفور با بیماری هایی مثل پوکی استخوان و آرتروز دست به گریبانند ،بیاموزد که چه گونه با استفاده صحیح و روزمره از امکانات رایگان ورزشی ، به سلامت جسم و شادابی روحیه خود کمک کنند، بی آنکه آسیبی به خود برسانند؛کاری که در معدودی از مناطق شهرداری هر چند برای زمانی کوتاه اتفاق افتاده است.

 /انتهای متن/

درج نظر