سعودی ها تفریح زنان در پارک‌ها را ممنوع اعلام کردند

عربستان طی ماه های اخیر از تفریح و بازی بانوان بالای 12 سال جلوگیری می کند

0

سرویس خبر به دخت/

هیأت موسوم به “امر به معروف و نهی از منکر” در عربستان سعودی، تفریح زنان در پارک‌ها را ممنوع اعلام کرد.
هیأت امر به معروف سعودی پارک‌ها و تفریح گاه ها را تهدید کرد در صورت عمل نکردن به دستورالعمل‌ها مبنی بر “ممنوعیت تفریح بانوان بالای 12 سال”، این پارک‌ها را خواهد بست.

روزنامه “القدس” نوشت: هیأت امر به معروف هشدار داد که برای آخرین بار به پارک‌ها و شهر بازی ها هشدار می دهد، و در صورت عمل نکردن به دستورالعمل‌های جدید، آن ها را خواهد بست و یا جریمه های سنگینی را تعیین خواهد کرد.

این هشدار درحالی مطرح می شود که به گفته برخی شهروندان عربستانی، در پارک ها و شهربازی‌ها طی ماه های اخیر از تفریح و بازی بانوان بالای 12 سال جلوگیری می شود.

تهدید غیرمستقیم شهروندان عربستانی و محدودکردن آن ها از سوی پلیس دینی سعودی در حالی صورت می گیرد که اقدامات نیروهای وابسته به امر به معروف، مردم عربستان را به شدت خشمگین کرده است.

در یکی از این موارد، تعقیب خودرو یک خانواده به بهانه صدای بلند موسیقی، موجب کشته شدن پدر خانواده و جراحت همسر و فرزندانش شد.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر