پوشش زنان میهمان دراجلاس تهران

از آغاز اجلاس نم در تهران سران و مقامات برجسته کشورهای مختلف جهان وارد کشورمان شدند؛ در این میان حضور مقامات زن کشورهای مختلف با پوشش سنتی کشورشان جالب توجه بود.

2

سرویس خبر به دخت/

تصاویر زنان حاضر در اجلاس را با هم می بینیم:

 

 

 

 

 

 

/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)