حضور یک زن در شورای اسلامی شهر الیگودرز

احسان جهانیان در الیگودرز اظهارداشت: در انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر الیگودرز لهراسب میرزایی با 7542 رأی، رضا بهمنی با 7335رأی، علی محمد ملک محمودی با 6311 رأی، اله بخش اداوی با 6060 رأی، زینب کوشاری با 6020رأی، مصطفی توکلی با 5256 رأی، امید آذرشبب با 5237 رأی منتخب این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر الیگودرز شدند.

0

 

 

 

درج نظر