‌راه یابی یک ز ن به شورای شهر میلاجرد

فرماندار کمیجان به پایان شمارش آرا در میلاجرد اشاره کرد و اظهار داشت: با پایان شمارش آرا به ترتیب ولی‌اله آقامحمدی با 2هزار و 815 رای، براتعلی اتابیگی با 2هزار و 751 رای، هادی غریبی با هزار و 912 رای، مجتبی آقامحمدی با هزار و 796 رای، ستار باسره با هزار و 454 رای، جواد آقامحمدی با هزار و 430 رای، محمد آقامحمدی با هزار و 379 رای و معصومه نعیمی بزچلوئی با هزار و 33 رای را کسب کردند.

0

سیامک سلیمانی افزود: باتوجه به اینکه تعداد اعضای اصلی شورای این شهر 5 نفر هستند بنابراین ولی‌اله آقامحمدی، براتعلی اتابیگی، هادی غریبی، مجتبی آقامحمدی و ستار باسره به عنوان اعضای اصلی انتخاب شدند. جواد آقامحمدی، محمد آقامحمدی و معصومه نعیمی بزچلوئی نیز به عنوان اعضای علی‌البدل شورای اسلامی شهر میلاجرد انتخاب شدند.

/انتهای متن/

درج نظر