در ماه ایار گوشت سنگین نخورید

ماه ایار از ماه های تقویم رومی است که همزمان است با روزهایی از اواخر اردیبهشت و بیشترین بخش آن هم در ماه خرداد قرار گرفته است. طب اسلامی برای این ماه هم دستورات جالبی دارد.

0

مهناز فولادوند /

ماه ایار ماه سوم بهاری و  ماه هشتم از تقویم سال رومی است و  ۲۹ روز دارد.

ماه ایار از  24 اردیبهشت تا 23 خرداد را شامل می شود.

 

دستورالعمل های ماه ایار

 بادها در ماه ایار صاف و لطیف می شوند.

در این ماه باید از خوردن غذاهای شور و گوشت های سنگین مانند کله حیوانات،  گوشت گاو و شیر گاو  و افراط در خوردن ماست خودداری نمود.

 استحمام در صبح روزهای این ماه خوب است.

در این ماه پیش از خوردن نباید ورزش کرد. به عبارت دیگر حرکت و تقلای زیاد قبل از غذا در ماه ایار پسندیده نیست.

/انتهای متن/

درج نظر