مرگ غم انگیزدرلباس عروسي

اين عروس خانم 30 ساله که هويتش فاش نشده است روي يک صخره ايستاده و در حال تهيه عکس براي آلبوم عروسي اش بود که ناگهان ليز خورد و داخل رودخانه افتاد و بعد از آبشار بلند به پايين پرتاب…

1

سرویس خبر به دخت/

 اين عروس خانم 30 ساله که هويتش فاش نشده است روي يک صخره ايستاده و در حال تهيه عکس براي آلبوم عروسي اش بود که ناگهان ليز خورد و داخل رودخانه افتاد و بعد از آبشار بلند به پايين پرتاب شد و جسد او چند ساعت بعد پيدا شد.

 علت سقوط او ليز خوردن به دليل خيس شدن لباس عروسش عنوان شده است. او روي صخره اي در کنار رودخانه که منتهي به يک آبشار بلند است ايستاده بود تا عکس بگيرد که دنباله لباسش وارد آب رودخانه شده و خيس و سنگين شد و عروس خانم نگون بخت را داخل رودخانه کشيد.

عکاس صحنه سعي کرده بود او را نجات دهد اما سنگيني او مانع اين عمل شده و نهايتا او از آبشار پرتاب شد. وي حدود 100 متر آن طرف تر از محل عکسبرداري  توسط يک راننده که به خوبي منطقه را مي شناخت و به صورت داوطلبانه به پليس و آتش نشان ها در عمليات جستجو کمک مي کرد پيدا شد، عکاس و دستيارش به خاطر شوک شديد ناشي از اين حادثه راهي بيمارستان شدند.

 اين عروس جوان در ماه ژوئن ازدواج کرده بود اما هنوز تصاوير مربوط به آلبوم عروسي اش را تهيه نکرده بود. نکته جالب اينکه هيچکس همراه او نبود و برادر و دختر خاله اش بعد از اينکه حادثه به آنها گزارش شد به محل آمدند. خانواده او حاضر به مصاحبه با رسانه ها نشده اند.

منبع:آتی نیوز/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)