مقررات دادرسی کیفری حوزه اطفال و نوجوانان تدوین شد

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه از تدوین مقررات دادرسی کیفری حوزه اطفال و نوجوانان خبر داد.

0

به گزارش به دخت به نقل از مهر، سیدعلی کاظمی در مراسم افتتاحیه کارگاه دادرسی ویژه کودکان و نوجوانان استان یزد اظهار داشت: با تصویب کنوانسیون حقوق کودک در ایران در سال ۱۳۷۲  که دولت جمهوری اسلامی ایران از کشورهای تأثیرگذار در تصویب آن بود، برنامه‌های حمایت از کودکان در ایران شتاب بیشتری گرفت و با شروع همکاری‌های یونیسف با قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۸۴ تحت قالب برنامه‌های جامع پنج ساله دولت جمهوری اسلامی ایران با دفتر یونیسف که یکی از با ثبات‌ترین برنامه‌های همکاری بوده است، موضوع دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان نیز با  با قوت و جدیّت دنبال شد.

وی عنوان کرد: این کارگاه نیز در جهت آموزش قوانین و مقررات و لوایح مربوط به اطفال و نوجوانان با شرکت قضات و سایر دست اندرکاران امر دادرسی در ادامه همان همکاری و با حمایت یونیسف برگزار می‌شود.

کاظمی از نهایی‌سازی لایحه تشکیل پلیس اطفال بر اساس ماده ۳۱ آیین دادرسی کیفری در معاونت حقوقی قوه قضائیه خبر داد و تصریح کرد: این لایحه آماده و جهت بررسی و ارسال به مجلس شورای اسلامی، نزد ریاست قوه قضائیه ارسال شده است.

مشاور معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه گفت: پیش بینی نهاد مددکاری اطفال و راه‌اندازی دادسراها و دادگاه‌های ویژه اطفال با حضور قضات زبده و آموزش دیده، همه نشان از اراده قوی در جهت حمایت از کودکان و نوجوانان دارد.

رئیس کل دادگستری استان یزد نیز در این کارگاه آموزشی بیان کرد: متأسفانه سازمان‌های بین المللی و دولتهای مدعی دفاع از حقوق بشر، تحت تأثیر نفوذ مالی دیکتاتورها در قبال به خاک خون کشیده شدن هر روزه کودکان و نوجوانان سکوت اختیار کرده‌اند.

محمدرضا حبیبی ادامه داد: جای بسی تأسف و تأثر است در دنیایی که شعار دفاع و حمایت از کودکان و نوجوانان و حقوق بشر گوش فلک را پر کرده است، نظام‌های دیکتاتوری و پادشاهی و ایادی تکفیری آنها مقابل چشم جهانیان با استفاده از پیشرفته‌ترین سلاح‌های جنگی و بعضاً ممنوعه هر روز ده‌ها کودک و نوجوان گرسنه و آواره را به خاک و خون می‌کشند و سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های مدعی دفاع از حقوق بشر، تحت تأثیر نفوذ مالی این دیکتاتورها سکوت اختیار کرده‌اند.

وی افزود: از آن بدتر عملکرد دولت فعلی آمریکا است که تنها با انگیزه مالی و با وقاحت کامل از این رژیم‌های کودک کش و خون آشام حمایت علنی می‌کنند.

حبیبی اظهار امیدواری کرد: با تدوین قوانین و مقررات بین المللی در راستای حمایت از کودکان، حمایت از این قشر از مرحله شعار خارج و عملی شود.

درج نظر