سلام

4

سرویس فرهنگی به دخت/

دختری هستم هم سن و سال های خودتون ،گاهی اوقات خجالتی ،گاهی اوقات نازک نارنجی و بیشتر او قات حساس و…

تو همین دنیای خاکی زندگی می کنم ،هنرستان می رم. شاگرد متوسطی هستم،خوب کارمی کنم ودرس می خونماما بیشتر اوقات اون نتیجه ای را که می خوام نمی گیرم .خیلی فضول نیستم.اما نسبت به اطرافم هم بی تفاوت نیستم.

از این پس می خوام دور و برم را کنجکاوانه تر ببینم و دنیای جونیمو با شما تقسیم کنم.دوست دارم همان طور که من با شما یکی هستم شما هم منو تو دنیای قشنگتون مهمون کنیدو منو ببینید و باهام از طریق همین سایت ارتباط بر قرار کنیم .

از قبل بگم که هیچ چیز رو طبق برنامه تنظیم نمی کنم .این دکمه های کیبورد و انگشتای من و ذهنم با هم یکی می شن و هر بار مطلب کوتاهی می نویسم.ادعایی هم ندارم.

یادتون باشه اگر مطلب و می خونید خوشحال میشم کامنت بگذارید.

نمایش نظرات (4)