بلند قدترین زنان جهان

اندازه قد بلندقدترین زنان جهان چقدر است؟ آنها چگونه زندگی می کنند؟

3

سرویس خبر به دخت/

 “ترجنتج کیفر” بلند ترین زن جهان که به دلیل بیماری سرطان در عنفوان جوانی جان خود را از دست داد. وی با قد 256 سانتی متر عنوان بلندترین زن جهان در تاریخ بشریت را به خود اختصاص داده بود.

“سویتلانا سنای”، زن هندی است که 219 سانتی متری قد دارد و با مرد 204 سانتی متری ازداوج کرد.


“مالگورزاتا دایدک” از بازیکنان مشهور بستکبال بود و در سن 37 سالگی در حالی که 219 سانتی متر قد داشت مرد.

“زینب بیبی” از پاکستان که بلندی قد وی منجربه مهاجرتش به انگلیس شده بود، 220 سانتی متر قد دارد.

“ماریا ولیشیانا سانتو”، زن برزیلی است که 225 سانتی متر قد دارد.

“ساندی آلین” بلند ترین زن آمریکایی است که در سال 2008 با 234 سانتی متر قد درگذشت.

  “یاو دیفین” از چین 237 سانتی متر قد داشت که وی نیز به دلیل بیماری نادر ترشح زیاد هرمون رشد جان خود را از دست

داد. 

“کاتیلا داویلا رودریگر”، دیگر زن بزریلی است که در سال 2001 با 243 سانتی متر قد فوت کرد.

“زینگ جینلیان” یک شهروند کشور چین که به کوتاهی قد معروف هستند، است. وی 249 سانتی متر قد داشت که در سن نوجوانی مرد.

“ترجنتج کیفر” بلند ترین زن جهان که به دلیل بیمارهای سرطانی در دوران جوانی جان خود را از دست داد. وی با قد 256 سانتی متر بلندترین زن جهان در تاریخ بشریت را به خود اختصاص داده بود.

“جین بانفورد” بلندقدترین زن شهروند انگلیسی بود که قد وی 244 سانتی متر بود و در سن 28 سالگی درگذشت.

منبع:برترین ها/انتهای متن/

نمایش نظرات (3)