وقتی مرجع تقلید چادر مادر شهید را می بوسد

حاج کاظم نجفی رستگار از سرداران شهید دفاع مقدس است. داستان خواب مادرش و کرامت شهید معروف است و شنیدنی.

0

مادر در خواب پسر شهیدش را می ‌بیند . پسر به او می گوید : «توی بهشت جام خیلی خوبه . چی می‌خوای برات بفرستم ؟»

مادر می‌گوید : «چیزی نمی‌خوام ؛ فقط جلسه قرآن که میرم همه قرآن میخونن و من نمی‌تونم بخونم خجالت می کشم . می‌دونن من سواد ندارم ، بهم میگن همون سوره توحید رو بخون ».

پسر می‌گوید : «نماز صبحت رو که خوندی قرآن رو بردار و بخون. »

بعد از نماز یاد حرف پسرش می ‌افتد . قرآن را بر می‌دارد و شروع می کند به خواندن .

 

امتحانش می کنند

خبر می پیچد . پسر دیگرش این ‌را به عنوان کرامت شهید محضر آیت الله نوری همدانی مطرح می کند و از ایشان می خواهد مادرش را امتحان کنند . قرار گذاشته می‌شود .

حضرت آیت‌الله نزد مادر شهید می‌روند . قرآنی را به او می ‌دهند که بخواند . به راحتی همه جای آن را

می خواند ؛ اما بعضی جاها را نه .

می فرمایند : «قرآن خودت رو بردار و بخوان ».

مادر شهید شروع می کند به خواندن ؛ بدون غلط . آیت الله نوری گریه می کنند و چادر مادر شهید را می‌بوسند و می‌فرمایند : «جاهایی که نمی توانست بخواند متن غیر از قرآن قرار داده بودیم که امتحانش کنیم.»

 

منبع: کانال در آروزی شهادت/انتهای متن/

 

درج نظر