مادري در شيراز شش قلو ، وضع حمل كرد

مادري در بيمارستان حافظ شيراز، شب گذشته شش فرزند سالم به دنيا آورد.

1

سرویس خبر به دخت/

فرزندان اين زن به ترتیب 870 گرم، 730 گرم، 980 گرم، 950 گرم، 850 گرم و 750 گرم است.

هر شش نوزاد اين زن سالم هستند و در بخش‌های ویژه تحت مراقبت قرار دارند.

منبع:وفا/انتهای متن/

نمایش نظرات (1)