شهرزاد میرقلی خان: از دولت آمریکا شکایت می کنم

زن ایرانی زندانی در زندان های آمریکا گفت که به خاطر بازداشت غیرقانونی اش از دولت آمریکا به دادگاه های بین المللی شکایت می کند و افزود: آمریکایی ها هنوز زنان ایرانی را نشناخته اند.

0

سرویس خبر به دخت/

  شهرزاد میرقلی خان زن ایرانی زندانی در زندان های آمریکا پس از ورود به تهران به خبرنگار فارس گفت که از دولت آمریکا به خاطر بازداشت غیرقانونی اش به دادگاه های بین المللی شکایت خواهد کرد.
وی درباره شرایطی که این پنج سال تحمل کرد، افزود: من یک زن ایرانی ام و آن ها هنوز زنان ایرانی را نشناخته اند.
شهرزاد میرقلی‌خان به اتهام واهی خرید تجهیزات دوگانه به همراه همسرش در اتریش دستگیر شد و با گذراندن دوران محکومیت و تبرئه توسط دادگاه این کشور، به ایران بازگشت، اما در سفری به قبرس در سال 1386 توسط مأموران این کشور دستگیر و به درخواست آمریکا به این کشور منتقل و در اقدامی غیرانسانی و غیرحقوقی به 5 سال حبس در آمریکا محکوم و  زندانی شد.
میرقلی خان بعد از سپری کردن پنج سال حبس چهارشنبه هفته گذشته آزاد و بعد از توقفی کوتاه در عمان،  به کشور بازگشت.

منبع:عصرایران/انتهای متن/

درج نظر