همسر شيخ شهید همسنگر او بود

«شيخ فضل الله نوري» را تقریبا هر ایرانی اهل مطالعه مي شناسد. اما اکثر ما از همسر او چیز زیادی نمی دانیم؛ زن بزرگواری که تا آخر همراه و همسنگر شیخ شهید بود.

4

سرویس فرهنگی به دخت/

همسر بزرگوار شيخ، دختر دایي شان «سكينه خانم»، دختر آيت الله محدث نوري بود. شيخ در متن وصيت نامه اش از اين خانم به اين صورت نام برده است:

«عليّه عاليه متعاليه خانم والده محترمه آقا ضياءالدين».

اين خانم  نزد پدر سال ها شاگردي كرده بود و در محضر شيخ هم درس خوانده بود. به دليل عدم توانايي شيردهي این بانوی بزرگوار به دو فرزندشان ( يك پسر و یک دختر) آنها به دايه اي سپرده شدند كه بعدها معلوم شد که درامر دينش اشکال بوده است و متأسفانه حاصل آن هم  «شيخ مهدي» شد. همان شيخ مهدي كه با جماعت وابسته به سفارت انگلستان همراه  و دشمن پدر و راه او شد . بعدها فرزند  «شيخ مهدي» هم شد «نورالدين كيانوري» دبيركل حزب توده ايران و فرزند يكي از دخترانش هم شد «دكتر سيد حسين نصر» -مشاور بنياد فرح پهلوي…

«سكينه خانم»،همچون شيخ فضل الله هميشه از وجود فرزند ناخلف شان ، شيخ مهدي، ناراحت بود و عذاب مي كشيد؛ ولي خود تا آخرين لحظات شهادت شيخ به همراه دو فرزندش «آقا ضياءالدين» و «حاج شيخ هادي» مدافع شيخ بودند و جلوي جماعت تروريست مشروطه خواه ايستادند و از وي دفاع كردند. حتي با تدبير و شجاعت همسر شيخ، جسد ايشان كه نزديك به دو سال بعد از اعدام ایشان در سال 1288ش. در خانه شخصي شان دفن شده بود، به قم و مقبره اي كه شيخ سالها قبل از شهادتش براي خود خريده و آماده كرده بود، منتقل شد.

منبع:

1-خانه بر دامنه آتشفشان!، نوشته علي ابوالحسني (منذر)، موسسه تاريخ معاصر ايران، 1385.ش

انوشه ميرمرعشي/انتهای متن/

نمایش نظرات (4)