حضور پررنگ زنان در شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی

مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در نشست بزرگ خود با حضور به انتخاب شورای مرکزی این تشکل مردمی دست زد.

0

در جلسه بزرگ مجمع عمومی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی که روز پنج شنبه در محل مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب با حضور نزدیک به 3000 تن از نمایندگان منتخب مجامع شهرستانی، استانی، قشری و حامیان این جبهه برگزار شد، 30 عضو شورای مرکزی این جبهه انتخاب شدند.

در این جلسه هیات موسس جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی به کار خود پایان داد و با رای شرکت کنندگان مجددا به عضویت در شورای مرکزی برگزیده شد.

 

نکته جالب توجه این بود که در میان اعضای هیات موسس یکی از زنان برجسته فعال سیاسی یعنی دکتر مرضیه وحید دستجردی هم حضور داشت. جالب تر این که دکتر وحید دستجردی با بیشترین میزان رای در اجلاس روز پنج شنبه به عنوان عضو شورای مرکزی انتخاب شد.

در میان اعضای منتخب شورای مرکزی نام پنج زن فعال سیاسی دیگر هم به چشم می خورد:

 فاطمه رهبر، لاله افتخاری ، زهره الهیان،  فرشته حشمتیان،  منيره نوبخت و   الهه راستگو.

ضمنا در این جلسه با انتخاب مجمع عمومی 10 نفر از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری  تعیین شدند.

/انتهای متن/

 

درج نظر