بزرگراهی معروف به قتلگاه زنان !!

تازه ترین زن مفقود شده در این بزرگراه ” مدیسن اسکات” ۲۰ ساله است که در تاریخ ۲۸ می سال گذشته ناپدید شد و تا کنون تلاش های پلیس برای یافتن وی بی ثمر بوده است.

0

سرویس خبر به دخت/

بزرگراه اسرار آمیز به طول ۸۰۰ مایل که تا کنون ۴۳ زن طی ۳۰ سال در آن مفقود شده اند خبر ساز شد.این بزرگراه در کانادا قرار دارد که به قتلگاه زنان و بزرگراه اشک معروف شده است.

طی ۳۰ سال در این بزرگراه حدود ۵۰ زن ناپدید شده اند که به نظر می رسد چیزی شبیه یک قتل زنجیره ای باشد.
تازه ترین زن مفقود شده در این بزرگراه ” مدیسن اسکات” ۲۰ ساله است که در تاریخ ۲۸ می سال گذشته ناپدید شد و تا کنون تلاش های پلیس برای یافتن وی بی ثمر بوده است. خانواده او برای یافتن و یا حتی خبری از او مبلغ ۱۰۰ هزار دلار مژدگانی در نظر گرفته اند.
ناپدید شدن این خانم ۲۰ ساله موجی از وحشت در این منطقه برپا کرده است و همه به دنبال یافتن پاسخی جهت سوالات پیرامون مفقودی وی هستند.

پلیس از خانم های ساکن این منطقه خواسته است به هیچ وجه سوار ماشین های شخصی و مشکوک نشوند تا زمانی که معمای مفقود شدن این خانم حل شود . مردم این منطقه یک بازرس خصوصی استخدام کرده اند تا این مسئله هرچه سریعتر روشن شود. آن ها معتقدند پلیس در این زمینه کوتاهی میکند.

منبع:افق/انتهای متن/

درج نظر