برگزید مسابقه شماره 15

نفر برگزیده آخرین مسابقه «یک عکس، یک نظر» مشخص شد…

0

سرویس مسابقه به دخت/

مسابقه «یک عکس، یک نظر» با 15 عکس متفاوت به اتمام رسید.

برگزیده مسابقه شماره 15، خانم “مریم 12 ساله” با نظر ذیل هستند:

توی مسیر زندگیمون باید سعی کنیم که از بدی ها روی برگردونیم وبه سمت خوبی ها بریم.
درواقع یه مانعی ازسوی خدا بین خوبی وبدی وجود داره که مارو به طرف خوبی ها هدایت می کنه#*#*#*

از ایشون تقاضا می کنیم جهت دریافت جایزه خودشون با شماره “به دخت” تماس بگیرن.

09199904512

/انتهای متن/

درج نظر