بازنشستگی با مزایا برای پرستاران

رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اعلام اینکه پرستاران زن پس از 20 سال خدمت بازنشسته می شوند، افزود: مزایای مشاغل سخت و زیان آور نیز به پرستاران زن تعلق می گیرد.

0

سرویس خبر به دخت/

 غضنفر میرزابیگی در جمع رابطان بیمارستان های خصوصی در محل سازمان نظام پرستاری افزود: تا کنون با پیگیری های سازمان نظام پرستاری 4 قانون به تصویب رسیده است و توانسته ایم از این میان 3 قانون را در بخش دولتی اجرایی کنیم.

وی گفت: از جمله مهمترین این قوانین، قانون ارتقای بهره وری است. خوشبختانه تا کنون 95 درصد از بیمارستان های بخش دولتی این قانون را اجرا کرده اند ،اما در حال حاضر مشکل اصلی ما عدم اجرای این قانون در بخش خصوصی است.

میرزابیگی افزود: مدیران بخش خصوصی منتظر اجرای این قانون در بخش دولتی بودند و در اجرای قانون ارتقای بهره وری تعلل به خرج داده اند.

وی با اشاره به استاندارد تعیین شده برای پرستار نسبت به تخت تصریح کرد: الان استانداردی که با دولت هم هماهنگ شده، 5/1 پرستار به ازای هر تخت است. سازمانی مثل نظام پرستاری باید مرکزیت استانداردها را تایید کند و به نمایش بگذارد. بخش دولتی و خصوصی هم باید خود را با آن استانداردها تطبیق دهند.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری گفت: بخش دولتی برای رسیدن به این استاندارد به استخدام نیرو اقدام کرده است. بخش خصوصی هم باید حرکتی کند در غیر این صورت دچار مشکل خواهد شد، چرا که حق انتخاب برای پرستاران به وجود می آید و مسلماً پرستاران بخشی را انتخاب می کنند که شرایط استانداردتر و فشار کاری کمتری داشته باشد..

وی از اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در آبان  خبر داد و گفت: در حال حاضر این قانون به صورت آزمایشی در 3 بیمارستان پایلوت اجرا می شود و از آبان ماه امسال به صورت کشوری به اجرا در خواهد آمد و اجرای این قانون مسلماً به منابع درآمدی بخش های بیمارستانی کمک خواهد کرد.

رئیس کل سازمان نظام پرستاری تصریح کرد: اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به نفع بیمار و به نفع پرستاری که خدمات علمی، استاندارد و اخلاقی ارائه کند، خواهد بود.

وی افزود: از نکات مهم در اجرای این قانون آن است که در بخش دولتی با تعرفه های دولتی و در بخش خصوصی، پرستاری هم با تعرفه های خصوصی اداره خواهد شد و به این ترتیب توزیع درآمدها بین پرستاران و پزشکان عادلانه تر خواهد بود.

میرزابیگی در پایان دو مژده به پرستاران زن داد که اولین آن مربوط به بازنشستگی پرستاران زن پس از 20 سال خدمت و دیگری در رابطه با مزایای مشاغل سخت و زیان آور بود که به پرستاران زن نیز تعلق خواهد گرفت.
منبع:جهان نیوز/انتهای متن/

درج نظر