«همراه بانوان» دایرةالمعارفی برای زنان

کتاب «همراه بانوان» دایرة‌المعارفی جامع و دانشنامه‌ای در راه ارتقاء سطح آگاهی و تعالی زنان، دختران و مادرانست که از سوی از انتشارات همراهان جوان به چاپ رسیده است.

0

سرویس خبر به دخت/

کتاب «همراه بانوان» دایرة‌المعارفی جامع و دانشنامه‌ای در راه ارتقاء سطح آگاهی و تعالی زنان، دختران و مادرانست که از سوی  از انتشارات همراهان جوان به چاپ رسیده است.

این کتاب که شامل شش فصل با عناوین “دینی-احکام-تاریخ”، «حقوق»، «زن نمونه»، «خانواده»، «بهداشت و سلامت» و «اجتماعی و سیاسی»ست به کوشش فاطمه نمازدوست، محمد فرد و مهدی قربانی تهیه و تنظیم و گردآوری شده است.

در فصل «دینی-احکام-تاریخ» این کتاب موضوعاتی شامل: دینی: بانوان از منظر امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری، زن از دیدگاه قرآن، حمایت قرآن از استقلال زن، زنان در حکومت امام زمان (عج). احکام: احکام بانوان – قاعدگی، نفاس و استحاضه. تاریخ: ارزش زن در ادیان و ملل. آورده شده است.

در فصل «حقوق» مطالبی با محوریت گزیده‌ای از قانون مدنی: ‌درخواستگاری، در نکاح، در مورد امکان فسخ نکاح، در عده، در اولاد، حقوق خانواده در رساله حقوق امام سجاد (ع)نگاشته و در فصل «زن نمونه» به برخی از زنان موفق ایرانی اشاره شده است.

در فصل «خانواده» مطالبی با موضوعیت: ازدواج، همسرداری، تربیت فرزند، خانه‌داری و … و در فصل پنجم کتاب «همراه بانوان» با عنوان بهداشت و سلامت مسائلی پیرامون توصیه‌های بهداشتی، بهداشت فردی، سلامت تغذیه، روانشناسی و … می‌خوانیم.

آخرین فصل از کتاب حاضر، به بررسی بعد سیاسی-اجتماعی زنان پرداخته است.

این کتاب با ۱۴۸۰۰ تومان قیمت و ۵۰۰۰ جلد تیراژ به چاپ رسیده است.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر