واکنش مولاوردی به صحبت‌های رییس شورای زنان

نماینده رییس جمهور در شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در واکنش به صحبت های روزگذشته رییس این شورا درباره لایحه برنامه ششم توسعه گفت:پیشنهاداتی که از سوی خانم آیت اللهی به عنوان نظرات شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در خصوص برنامه ششم توسعه در نشست خبری مطرح شده است، تنها نظرات ایشان و برخی از اعضای آن شوراست.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، افزود: نظرات خانم آیت اللهی دیدگاه تمام اعضای شورا تلقی نمی شود و در جلسه شنبه هفته جاری شورای فرهنگی اجتماعی زنان بعد از بحثهای مفصلی که در قالب بارش افکار در مورد این نظرات بین اعضا صورت گرفت نهایتا تصمیم گرفته شد که در صورت مکاتبه با مجلس پیشنهادات باید اجماع اعضا را به همراه داشته باشد.
وی در ادامه گفت: مقرر شد نظرات به صورت کتبی ارسال نشود و دو نماینده قوه مقننه که در جلسه حضور داشتند برداشتهای خود را به فراکسیون زنان منتقل کنند.

مولاوردی در پایان اظهار امیدواری کرد: در دوره جدید فعالیت شورای زنان رویه های نادرستی که سال ها مرسوم بوده، مورد بازبینی قرار گیرد.

/انتهای متن/

 

درج نظر