اتحادیه جهانی پیشنهاد ایران مبنی بر پوشش بانوان در رقابت های کشتی را تائید کرد

پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران درباره شیوه جدید کشتی زنان با لباس و پوشش مناسب از سوی اتحادیه جهانی کشتی مورد تایید قرار گرفت.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا از فدراسیون کشتی، طرح پیشنهادی «کشتی زنان با لباس مناسب» به نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی ارسال و توضیحات تکمیلی آن در جلسه روز جمعه در مقر کشتی های تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی در استانبول ترکیه، توسط نمایندگان ایران مطرح و مورد بررسی أعضای کمیسیون مربوطه قرار گرفت و در نهایت کلیات شیوه مذکور به تصویب رسید.
در مسیر اجرایی کردن شیوه جدید کشتی بانوان با لباس مناسب، اصلاحات احتمالی و مورد نیاز طرح مذکور از سوی اتحادیه جهانی، اعضای کمیسیون، فدراسیون کشتی ایران و کارشناسان نهادهای غیردولتی همکار با فدراسیون کشتی ایران در روند ارائه این طرح انجام می شود.
با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از مقررات فنی این رشته مشابه رشته کشتی آزاد بانوان است، مقرر شد این کشتی بعنوان یکی از شیوه های کشتی زیرمجموعه کمیسیون کشتی های تحت پوشش اتحادیه جهانی کشتی با حمایت ایران و سایر کشورها قرار گیرد و بانوان کشتی گیری که در جهان علاقمند به فعالیت در این شیوه جدید از کشتی هستند و به لحاظ فرهنگی، اعتقادی و توجه به سلامت و کاهش آسیب ها در این شیوه، آن را برای زنان مناسب تر نسبت به شیوه رایج می دانند، شروع به فعالیت نماید.
فدراسیون کشتی ایران برای توسعه کشتی در میان زنان به خصوص بانوان مسلمان، شیوه جدیدی از کشتی بانوان با پوشش متفاوت را با عنوان cover- singlet wrestlingبه اتحادیه جهانی کشتی پیشنهاد داد.
در پیشنهاد ارسالی ایران به اتحادیه جهانی کشتی با توجه به اینکه پوشش کنونی زنان باعث شده است تعداد زیادی از بانوان نتوانند در این رشته حضور داشته باشند، پیشنهاد برگزاری این شیوه جدید را با رعایت کامل پوشش به اتحادیه جهانی کشتی ارائه داده است.

/انتهای متن/

درج نظر