راه‌اندازي مركز رصد وضعيت زنان و خانواده

دبير ستاد ملي زن و خانواده از راه اندازي مركز رصد وضعيت زنان و خانواده تا پايان سال خبر داد.

0

سرویس خبر به دخت/

 فريبا حاج علي دبير ستاد ملي زن و خانواده گفت: مركز رصد وضعيت زنان و خانواده جزو اولويت‌هاي سال 91 است و اميدواريم تا پايان سال راه اندازي شود.

دبير ستاد ملي زن و خانواده با اشاره به اينكه مركز رصد امور وضعيت زنان و خانواده قرار است در مركز امور زنان و خانواده نهاد رياست جمهوري راه اندازي شود، افزود: اين مركز به عنوان متولي بررسي وضعيت كنوني زنان و خانواده فعاليت كرده و مسايل خاص زنان را پيگيري و وضعيت موجود آنان را بر اساس شاخصهاي ارزيابي، بررسي مي‌كند.

وي در ادامه گفت: كارهاي پژوهشي اين مركز به منظور تدوين آن در حال انجام است تا بر اساس طرحي كه با همكاري مركز و دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است در حال اجراست بتوانيم اين مركز را راه اندازي كنيم.

حاج علي در پايان درباره راه‌اندازي خبرگزاري خانواده نيز اظهاركرد: خبرگزاري خانواده نياز به اصلاح دارد و به منظور بازنگري مجدد عودت داده شده تا پيشنهادهاي ارايه شده از سوي اعضاي ستاد را بررسي كنيم.

 /انتهای متن/

درج نظر