اسلامی کردن دانشگاه حذف جنسیتی رشته ها نیست!

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در جلسه افطاری رئیس جمهور از سیاست های دولت در زمینه تفکیک جنسیتی دانشگاه ها انتقاد کرد.

0

سرویس خبر به دخت/
در میهمانی افطار رئیس جمهور با حضور جمعی از نمایندگان تشکل‌های علمی و فرهنگی دانشجویی کشور، که عصر پنج شنبه برگزار شد، دیدگاه‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در قالب متنی انتقادی مطرح شد. در اثنای قرائت این متن توسط  زهرا احمدی،‌ دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان (دفتر تحکیم وحدت)،  چندین بار فریاد اعتراض  حامیان دولت بلند شد، اما نهایتا  احمدی تمامی  متن را با سماجت خواند.
دبیر سیاسی اتحادیه ضمن تأکید بر اینکه دولت با بازطرح شعارها و آرمان‌های امام و  عدم تحقق آنها در حد امکانِ یک دولت هشت ساله، یک  فرصت سوزی تاریخی کرده،  از کنار رفتن نسل جوان و آرمان‌خواه از عرصه‌های مدیریتی و بازگشت چهره‌های ارتجاعی و ورشکسته جناح‌های گذشته انتقاد کرد .
احمدی همچنین به مسائلی چون مغفول و مظلوم ماندن فرهنگ و  وضع اقتصادی نابسامان که حاصل بی‌تدبیری‌های مدیران کارنابلد و نقد ناشنوای اقتصادی است، اشاره کرد و در ادامه به انتقاد از حذف جنسیتی رشته ها در دانشگاه پرداخت و خطاب به رئیس گفت:

” آقای دکتر، از آن نامه معروف شما به وزرای علوم و بهداشت دریافتیم که ظاهراً شما مخالف تفکیک جنسیتی هستید، اما نمی‌دانیم این ادعا چقدر صحت دارد و پشتوانه فکری آن چیست. فقط می‌دانیم که این کارهای ظاهرفریبانه، بهانه‌ای است برای از سر نهادن امر واجب «اسلامی کردن دانشگاه» که در قالب برنامه‌های بلندمدت محتواگرایانه محقق می‌شود، نه اقدامات سطحی چون تفکیک جنسیتی که آنهم سلیقه‌ای اعمال می‌شود و گاه نمی‌شود. برنامه‌هایی که مدیران کنونی با آن ناآشنایند. در این اقدام نسنجیده اولین چماق بر سر زنان فرود آمد و حذف جنسیتی رشته‌ها در دانشگاه‌ها صورت گرفت که مصداق نامیمون آن در دفترچه کنکور امسال قابل رویت است که در اینجا ما اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان دانشگاه‌های سراسر کشور (دفتر تحکیم وحدت) اعتراض شدید خود را اعلام کرده و قطعا پیگیری‌های بعدیمان را شاهد خواهید بود.”

وی همچنان از سیاست خارجی دولت مخصوصا در ارتباط با بیداری اسلامی و نیز طرح دانشجوی پولی انتقاد جدی کرد و انتظار دانشجویان عدالتخواه را  پاسخ شایسته عملی رئیس جمهور به این  انتقادات دانست.

به نقل از:جهان/انتهای متن/

 

درج نظر