سه طلاقه کردن زنان به شیوه هندی

تعدادی از حقوقدانان،قضات،فعالان اجتماعی و زنان مسلمان هند ،سه طلاقه به شیوه ای که در بین تعدادی از مسلمانان این کشور وجود دارد را باعث تضییع حقوق زنان، بر خلاف قوانین اسلام و خواستار تجدید نظر در آن شده اند.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایرنا، براساس سنتی که در بین مسلمانان هند رایج است ، مرد تنها با گفتن سه بار کلمه طلاق ،بدون پذیرش هیچ گونه مسئولیت وتکلیفی درقبال همسر و کودکان، آنها را ترک وهمسر دیگری اختیار می کند.
در سالهای اخیر با رشد فناوری ارتباطی بسیاری از مردان حتی به خود زحمت گفتن سه بار طلاق را هم نمی دهند و با فرستادن ایمیل ،پیامک و یا ارسال پیام از طریق شبکه های اجتماعی به زندگی مشترک خود پایان می دهند.
سازمان ‘بهارراتا مسلم مهیلا اندولن’با جمع آوری 50 هزار امضا از زنان ،خواستار تجدید نظر در این نوع طلاق شده است.
هزاران نفر از زنان مسلمان هندی، طلاق های یکجانبه را باعث سست شدن بنیان خانواده می دانند و خواستار تدوین طلاق بر مبنای اسلام هستند.
در بخشی از این تومار آمده است این نوع طلاق عملی غیر اسلامی است و باید هرچه زودترممنوع شود.
‘زکیا سومان ‘ از فعالان اجتماعی با بیان اینکه هزاران نفر از زنان در ایالت های گجرات، مهاراشترا،مادیاپرادش ،تامیل نادو ، وبیهار این تومار را امضا کرده اند گفت که این نوع طلاق کیان خانواده را به خطر می اندازد.
‘صفیه اختر ‘ از فعالان حقوق زنان می گوید در سال 2014 از 235 موردی که به عدالتخانه های شریعت رفته اند،80 درصد مربوط به طلاق شفاهی بوده است.
وی می افزاید:93 درصد از زنان که مورد پرسش قرار گرفتند ، با اجرای داوری قبل از طلاق موافق بوده اند .
به گفته وی ،حدود 83 درصد نیز معتقدند که نوشتن قانون خانواده برای مسلمانان به بهبود این شرایط کمک می کند.
این پژوهشگرمی گوید تعدادی از مسلمانان هند در برابر نوشتن قانون فردی برای طلاق مقاومت می کنند و آن را دخالت در دین می دانند.
وی افزود:این گونه طلاق به قیمت تضییع حقوق تمامی زنان تمام می شود.
دادگاهی در ‘الله آباد’ در شمال هند روز گذشته با صدور حکمی ‘سه طلاقه’ کردن همسر را مغایر قانون اعلام کرد.
رای دادگاه الله‌آباد، همزمان با طرح پرونده دیگری در این مورد در دیوان عالی هند مطرح شده است.
تعدادی از حامیان ‘سه طلاقه’ می‌گویند که از این قانون اسلامی تفسیر درستی نشده است.
در بسیاری از کشورهای اسلامی ‘سه طلاقه’ کردن همسر متفاوت است و مذاهب مختلف اسلامی در این مورد اختلاف دارند.
دربرخی از این مذاهب ‘سه طلاقه’ کردن همسر در یک جلسه و یا با سه بار
انجام نمی‌شود و چنین کاری مغایر تفاسیر شرعی آنها از قوانین است.
به گفته یک کارشناس دینی در برخی از این مذاهب مانند فقه جعفری، ‘سه طلاقه’ کردن همسر با شرایط خاص و با رعایت فواصل زمانی امکانپذیر است.
‘ سید ساجد رضوی’ می افزاید در این روند، از نظر شرعی طلاق باید جاری و ثبت شود و زن و شوهر پس از مراحل قانونی این طلاق، بار دیگربه هم رجوع یا دوباره ازدواج کنند’ و زندگی زناشویی را به صورت معمول و عرف موجود جامعه از سرگیرند؛ که در صورت اختلاف ممکن است برای بار دوم این دو از هم طلاق بگیرند.
وی می‌گوید که در برخی از کشورها و در این تفاسیر و قوانین از ‘سه طلاقه’ کردن، در عمل به دو طرف فرصت زمانی کافی داده می‌شود تا در این مورد با تفکر و تعقل اقدام کنند.
جمعیت مسلمانان هند حدود 170 میلیون نفر است و برخی از مسایل این اقلیت بزرگ هند از جمله طلاق و ازدواج در چارچوب ‘قوانین شریعت’ صورت می‌گیرند. اما همه آنها از یک مذهب خاص پیروی نمی‌کنند و ‘سه طلاقه’ کردن روندی واحد بین آنها ندارد.

/انتهای متن/

درج نظر