تشرین دوم و باید ها و نبایدها

در ماه تشرین دوم که همزمان با اواخر آبان ماه و بخش ممهی از ماه آذر است، تغییراتی در هوا پیدا می شود که آدمی به تناسب این تغییرات باید در خوردنی ها و آشامیدنی ها و اعمال و رفتار دیگر ملاحظاتی داشته باشد.

0

مهناز فولادوند/

تشرین دوم نام ماهی رومی از ماه های پاییز است که به آن  تشرین اخر هم می گویند. تشرین آخر یا تشرین دوم ماه یازدهم در این تقویم و تعداد  روزهایش 30 روز است و همزمان است با ماه سوم پاییز.

گفته اند که در اين ماه باران درشت قطره از نزول باز مي ماند، یعنی این که قطرات باران مایل به ریزی است بیشتر تا درشتی.

 

خوردنی ها و نوشیدنی ها

اما  نکاتی که در ماه تشرین در خوردن و نوشیدن باید به آن توجه داشت:

در این ماه از خوردن سبزي هایى مانند كرفس، نعناع و ترتيزك بايد اجتناب كرد

در ماه تشرین باید تا حد امکان از نوشيدن آب هنگام شب پرهیز کرد.

 در عوض در اول هر صبح نوشيدن جرعه ای آب گرم خیلی خوب است.

 

رفتارهای مناسب

در ماه تشرین سفارش شده که استحمام باید کمتر صورت گیرد.

روابط جنسی هم کمتر شود.  

 

منبع: رساله الذهبیه امام رضا(ع)

/انتهای متن/

 

درج نظر