ازدواج 1805 كودك زير 15 سال در 3 ماه نخست امسال

بنابر اظهارات مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال، ازدواج‌ كودكان زير 10 سال در كشور، پس از مراجعه به دادگاه و گذراندن فرايند قانوني و با اخذ مجوز از دادگاه به ثبت مي‌رسد.

0

سرویس خبر به دخت/

علي اكبر محزون با بيان اينكه آمار ازدواج‌هاي كودكان زير 10 سال در كشور با آمار ازدواج‌هاي افراد كمتر از 15 سال تجميع شده است، اظهار كرد: سازمان ثبت احوال تنها آمار ازدواج‌هايي را كه زير سن قانوني يعني 15 سال انجام مي‌شود را در دست دارد والبته اين ازدواج‌ها با مجوز دادگاه به ثبت مي‌رسد.

وي افزود: در سال گذشته 7440 ازدواج در سنين كمتر از 15 سالگي در كشور رخ داده كه اين رقم براي سه ماهه نخست امسال 1805 ازدواج است.

مديركل آمار، اطلاعات جمعيتي و مهاجرت سازمان ثبت احوال در ادامه با بيان اينكه ازدواج‌هاي زير 15 سال فرايندي را بر اساس مراحل قانوني طي مي‌كند، عنوان كرد: اين ازدواج‌ها در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت اسناد به ثبت رسيده و سپس طبق قانون يك نسخه از اعلاميه ازدواج به سازمان ثبت احوال منعكس مي‌شود.

محزون در خاتمه تأكيد كرد: اگر ازدواج زير 10 سالي انجام شود، مسلما فرايند قانوني خود را طي كرده است و سازمان ثبت احوال تنها به عنوان آخرين حلقه زنجيره‌اي كه بايد اعلاميه ازدواج و طلاق را به ثبت برساند اين اقدام را انجام مي‌دهد.

منبع:ایسنا/انتهای متن/

درج نظر