جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد

جلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی با حضور دکتر اسماعیل ایدنی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر ایرج نظری معاون درمان دانشگاه، روسای بیمارستانها و مدیران شبکه های بهداشت و درمان تابعهجلسه کمیته دانشگاهی ترویج زایمان طبیعی برگزار شد دانشگاه و سایر اعضاء کمیته در محل سالن جلسات حوزه ریاست دانشگاه برگزار شد.

0

به گزارش به دخت به نقل از خوز نیوز، دکتر ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهداف جلسه را بررسی اجرای مصوبات آخرین کمیته ترویج زایمان طبیعی، بررسی شاخصهای زایمان طبیعی و سزارین بیمارستانها، بررسی پیشرفت بلوکهای زایمانی، بازنگری بخشنامه های مامای همراه و یکسان سازی فرآیند انجام زایمان خصوصی در مراکز و انجام زایمان فیزیولوژیک توسط مامای بخش خصوصی عنوان کرد.

 وی با بیان اینکه یکی از دستورالعمل های طرح تحول نظام سلامت ترویج زایمان طبیعی است، گفت: کاهش میزان سزارین مطابق با اهداف برنامه، حفظ و ارتقای سلامت مادر و نوزاد، ثبت دقیق زایمان ها در سامانه ایمان، تکریم و رضایت مندی مادر باردار، بهینه سازی فضای فیزیکی و حفظ حریم مادر، برنامه ریزی ویژه برای ترغیب مادران نخست زا به زایمان طبیعی، توانمندسازی مادران، انجام سزارین بر اساس اندیکاسیون، توانمندسازی ارئه دهنگان خدمت، فرهنگ سازی در زمینه ترویج زایمان طبیعی، فراهم آوری امکانات جهت ارجاع زایمان طبیعی از دفاتر کار یا مطب بخش خصوصی و کاهش مداخلات زایمانی از محورهای برنامه ترویج زایمان طبیعی می باشد.

نظری اهداف اختصاصی برنامه ترویج زایمان طبیعی را کاهش سزارین به میزان ده درصد پایه (سزارین سال 1394) تا پایان سال1395، ارائه خدمات رایگان زایمان طبیعی درکلیه بیمارستان های دانشگاهی در سال 1395، برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان رایگان در کلیه مراکز دانشگاهی، ارتقای کیفیت خدمات زایمانی در کلیه مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی و بهینه سازی و توسعه بلوک های زایمان در کلیه مراکز دانشگاهی، بهبود استاندارد نیروی انسانی مامایی در کلیه مراکز دانشگاهی، بهبود استاندارد تجهیزات بخش های زایمان مراکز دانشگاهی، توانمندسازی کلیه ارائه دهندگان خدمت زایمان طبیعی در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه اعم از دولتی و غیر دولتی، ترویج فرهنگ طبیعی بودن فرآیند بارداری و زایمان و برقراری امکان ارایه خدمات کاهش درد دارویی و  غیر دارویی زایمان طبیعی در کلیه مراکز دانشگاهی و غیر دانشگاهی عنوان کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز افزود: از ابتدای سال 95 تا کنون یک هزار و 177 دوره کلاس آمادگی برای ترویج زایمان طبیعی هم در بیمارستان های دولتی و  هم در بیمارستان های خصوصی برگزار شده است در صورتی که قبل از طرح تحول نظام سلامت این کلاس ها فقط  در 3 بیمارستان دایر بود.

وی با اشاره به توانمندسازی مهارت ارائه دهندگان خدمت گفت: در همین راستا دوره‌های آموزشی زایمان فیزیولوژیک، فوریت های مامایی، ارزیابی سلامت جنین، زایمان بی درد ( متخصصین و دستیاران بیهوشی)، احیای نوزاد و مراقبت ساعت اول تولد، مدیریت شوک، پیشگیری از ترومبو آمبولی در بارداری، بیماریهای قلبی در بارداری، دوره مهارت آموزی زایمان طبیعی، دوره پروتکل نویسی ویژه متخصصین زنان و دوره آموزش سونوگرافی ویژه متخصصین زنان جهت متخصصین و دستیاران زنان و زایمان، ماما ها و دانشجویان مامایی و زایمان بی درد جهت متخصصین و دستیاران بیهوشی برگزار شده است.

نظری تصریح کرد: کلیه زایمانها اعم از زایمان طبیعی و سزارین به تفکیک بیمارستانها و بصورت موردی با مشخصات کامل مادر و نوزاد برای افراد ایرانی با کدملی و برای اتباع غیر ایرانی با شماره کارت اقامت در سامانه ایمان به نشانی www.iman.health.gov.ir که به همین منظور طراحی شده است، ثبت می شود و از ابتدای سال95 با افزودن سزارین شکم اول در گزارش گیری برنامه برای سال 95، درصد مادران شکم اول سزارین شده هر بیمارستان به تفکیک متخصص قابل استخراج می باشد.

وی با اشاره به آخرین ابلاغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر ایجاد تسهیلات جهت حضور فرد همراه در اتاق زایمان، گفت: مادر میتواند هر فردی را به درخواست خود بعنوان همراه در اتاق زایمان معرفی نماید.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تدیون برنامه عملیاتی حمایت طلبی در ترویج زایمان طبیعی، تقدیر از برترین های سلامت مادر و نوزاد در سطح دانشگاه، تقدیر از مسئولین بلوک زایمان ها که بیشترین زحمات را هم در راستای ترویج زایمان طبیعی و همچنین جمع آوری داده های مختلف زایمان و ثبت در سامانه های گوناگون وزارت متبوع به انجام رسانیده اند، برگزاری همایش ترویج زایمان طبیعی در بیمارستانها، برگزاری نمایشگاه مادر و نوزاد توسط دانشگاه و فرهنگ سازی برنامه ترویج زایمان طبیعی را از جمله اقدامات انجام شده در راستای فرهنگ سازی برنامه ترویج زایمان طبیعی برشمرد.

وی عملکرد بیمارستان های دانشگاهی و خصوصی در راستای ترویج زایمان طبیعی رابه صورت کلی مطلوب عنوان کرد و افزود: البته برخی از بیمارستان ها مطابق با دستورالعمل های مربوطه اقدام نکرده اند و به همین منظور مقرر شد تا مطابق دستورالعمل مربوطه با این بیمارستان ها برخورد شود.

نظری با اشاره به بهینه سازی فضای فیزیکی و بهبود شرایط بلوک های زایمانی گفت: خوشبختانه کار تعمیر و تجهیز بلوک های زایمان در بیمارستان های تابعه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با جدیت ادامه دارد که تاکنون در شهرستان های باغملک، سوسنگرد، رامهرمز، لالی و قسمت هایی از بیمارستان رازی تکمیل و به بهره برداری رسیده است.

نظری در پایان بررسی اندیکاسیون های سزارین های شکم اول مادران مراجعه کننده به هر یک از بیمارستان ها و متخصصین توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان گروه زنان و انجمن علمی زنان و زایمان و معاونت درمان به صورت شش ماه و ارئه گزارش و بازخورد به کمیته، تشویق متخصصین زنانی که در زمینه ترویج زایمان طبیعی نقش مثبت داشته اند، حمایت از حضور مامای همراه در زایشگاه ها، تجهیز کلاس های بیمارستان ها و لزوم تهیه مولاژ عروسکی برای آموزش مادران در کلاس ها و انجام اقدامات تشویقی مانند دادن هدیه را از برنامه های آتی در خصوص ترویج برنامه زایمان طبیعی دانست.

/انتهای متن/

درج نظر