بيش از يك سوم زنان آمريكايي در معرض بارداري‌هاي ناخواسته هستند

در گزارش جديد مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا تاكيد شد كه بيش از يك سوم زنان آمريكايي بين سالهاي 2006 تا 2010 ميلادي در معرض بارداري‌هاي ناخواسته بوده‌اند.

0

سرویس خبر به دخت/

اين آمار تاييد مي‌كند كه نرخ بارداري‌هاي ناخواسته در اين كشور از سال 1982 ميلادي تا كنون تغييري نكرده و هم چنان ثابت باقي مانده است.

اين آمار حاكيست به طور كلي بين سالهاي 2006 تا 2010 ميلادي 37.1 درصد از بارداري‌ها در اين كشور ناخواسته بوده است.

بر اساس اين گزارش، كارشناسان مركز كنترل و پيشگيري امراض آمريكا در اين باره متذكر شدند كه كاهش نرخ بارداري‌هاي ناخواسته بسيار حائز اهميت است، چون تولد نوزادان در چنين شرايطي مي‌تواند پيامدهاي نامطلوب اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي جدي را براي مادر و كودك به همراه داشته باشد.

به گزارش مجله تخصصي لايوساينس، بررسي‌ها نشان مي‌دهد زناني كه ناخواسته باردار مي‌شوند، در طول دوره بارداري بيشتر سيگار مي‌كشند و ديرتر تحت مراقبت‌هاي خاص اين دوران قرار مي‌گيرند. اين زنان درعين حال تمايل كمتري براي شير دادن به نوزادشان دارند و كارشناسان هم چنين تاكيد دارند كه بارداري‌هاي ناخواسته با ضعف بهداشت و سلامت نوزاد، كمبودهاي بهداشتي مادر و نيز ضعف ارتباط بين مادرو كودك همراه است.

اين گزارش بر اساس داده‌هاي جمع آوري شده در مطالعه ملي رشد خانواده تهيه و تنظيم شده است.

منبع:ایسنا/انتهای متن/

درج نظر