هشدار درباره مرخصی زایمان به برخی پدران

بر اساس ابلاغیه یک مقام مسئول به تعدادی از ادارات و سازمان های دولتی، تاکید شده است با توجه به بروز سوالات و ابهاماتی درباره اعطای مرخصی تشویقی (اجباری) دو هفته ای بابت زایمان همسران، به کارمندان شاغل، مسئولان مربوطه باید توجه داشته باشند که بر اساس بررسی های صورت گرفته، این موضوع صرفا مربوط به کارکنان مردی است که دارای همسر شاغل باشند و به شوهران دارای همسر غیرشاغل، تعلق نمی گیرد.

0

منبع:خراسان/انتهای متن/

درج نظر