14 هزار زن خانه‌دار گیلانی زیر چتر تامین اجتماعی

١٣هزار و ٨٢٦ نفر از زنان خانه‌دار گیلانی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی هستند و از این حیث این استان در مقام اول کشور قرار دارد.

0

به گزارش به دخت به نقل از ایسنا، سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه اجتماعی به اقشار مختلف جامعه از سال ٨٧ تمامی زنان خانه‌دار را تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد قرار داده است.

زنان خانه‌داری که تمایل به برخورداری از پوشش تامین اجتماعی دارند می‌توانند با رعایت شرایط مقرر در بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد با مراجعه به شعب تامین اجتماعی و تکمیل فرم خوداظهاری و پرداخت حق بیمه مقرر زمینه لازم بهره‌مندی از خدمات تامین اجتماعی را فراهم سازند.

پذیرش درخواست بیمه متقاضیان فاقد سابقه منوط به داشتن حداکثر ٤٥ سال سن است و افرادی که سن آنان بالاتر باشد، تنها درصورتی از خدمات برخوردار می‌شوند که به ازای هر سال افزایش دو برابر سابقه بیمه‌ای داشته باشند.

/انتهای متن/

درج نظر