تعطیلی مدرسه به دست خانم مدیر انقلابی!!

شاید امروز برای خیلی از ما، برگزاری مراسم مذهبی در مدارس امری پسندیده و عادی باشد.

2

سرویس فرهنگی به دخت/

در صورتی که قبل از پیروزی انقلاب , حتی در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی این فعالیت ها یا وجود نداشت یا اگر هم وجود داشت، امری عادی نبود و خیلی ها با آن مخالف بودند. گروه مجاهدین خلق که امروز به منافقین معروفند، از جمله مخالفان این نوع برنامه ها در مراسم بودند. در این مورد مطلب زیر را که در شماره 241 روزنامه جمهوری اسلامی، مورخ 9 فروردین 1359ش.، ص 11 چاپ شده و درد دل تعدادی از دانش آموزان است، بخوانید:

«روز پنجشنبه گذشته تعدادی از دانش آموزان دبیرستان دخترانه آلادپوش (اسدی سابق) ضمن مراجعه به دفتر روزنامه، مطالب زیر را بیان داشتند:

چهارشنبه گذشته [منظور یک هفته مانده به پایان سال 1358ش.] درحالیکه بیش از نیمی از دانش آموزان و تقریبا تمامی معلمین در مدرسه آلادپوش (اسدی سابق) حضور پیدا کرده بودند؛ خانم مدیر مدرسه که از هواداران مجاهدین خلق است، در سالن مدرسه خطاب به دانش آموزان میگوید از فردا تا سیزدهم فروردین تعطیل است. ناگفته نماند که خانم مدیر مزبور با توجه به تبعیض و اختناقی که در مدرسه به وجود آورده، امکان هرگونه فعالیت را از دانش آموزان اسلامی سلب کرده است، اما امکانات مدرسه را برای دانش آموزان هوادار چریکهای فدایی و مجاهدین خلقی فراهم نموده است. در صورتی که اگر از دانش آموزان مسلمان کسی یک ساعت غیبت کند، خانم مدیر او را به محاکمه کشانیده، ولی از گروه های مخالف گاهی اوقات تا یک ماه غیبت می کنند ولی پس از مدت غیبت به سادگی به کلاس باز می گردند…»

بد نیست بدانید که بعد از سخنرانی مسعود رجوی در اسفند 1358ش. و موضعگیری علنی وی درباره نظر امام (ره) برای خلع سلاح گروه های سیاسی، جوّ کشور درمورد سازمان مجاهدین خلق و اعضایش –منافقین- منفی شده بود و احتمالا مدیر مدرسه مذکور می خواسته با تعطیلی مدرسه جوّ انتقادی دانش آموزان را که بر علیه هواداران سازمان پیدا شده بود،  از بین ببرد.

 انوشه میرمرعشی/انتهای متن/

نمایش نظرات (2)