ازدواج و دیدگاه های متفاوت غربی

شما ازدواج کرده اید؟ نظر شما در مورد ازدواج چیست؟ ازدواج از آن مقولاتی است که افرادنسبت به شرایطیکه در آن قرار می گیرند متغییر است و دیدگاه ثابتی نسبت به آن ندارد. باورها قبل از ازدواج با بعد از ازدواج تغییر می کند. بعضی نظرات را میتوان تایید کرد ؛به همان میزان بعضی نظرات را هم می توان رد کرد.شما تظرتان در مورد ازدواج چیست؟

3

سرویس زنگ تفریح به دخت/


سامرست موام

تا قبل از ازدواج فقط مرگ می تواند دو عاشق دلداده را ازهم جدا کند اما بعد از ازدواج تقریبا هرچیزی می تواند سبب جدایی آنان شود !

فرانکلین

ازدواج مثل شهر محاصره شده است: کسانی که داخل شهرند سعی دارند ازآن خارج و آنها که خارج هستند کوشش دارند که داخل شوند.

فرانسیس بیکن

زندگی زناشویی مثل تاتر است: مردم صحنه زیبا و آراسته آن را می بینند درحالی که زن و شوهر با پشت صحنه درهم ریخته و پرماجرای آن سر و کار دارند.

باب هوپ

کسی که تا وقتی آدم ازدواج نکرده اورا غیرکامل می خوانند، بنا براین معلوم می شود که بعد از ازدواج کار آدم تمام است!

جین کر

ازدواج با یک مرد مثل خریدن کالایی است که مدت ها مشتاقانه از پشت ویترین تماشایش کرده اید اما وقتی به خانه می رسید از خریدنش پشیمان می شوید..

ساموئل راجرز

ازدواج برای کسانی که تصور می کنند صبح روز بعد از آن ، آدم دیگری می شوند موضوعی ناامیدکننده است.

اچ.ال.منکن

مجردان بیشتر از متاهلین درباره زنان اطلاع دارند چون اگر نداشتند آنها هم ازدواج می کردند!

سینکلر لوییس

مرد با ازدواج روی گذشته اش خط می کشد ولی زن باید روی آینده خود خط بکشد.

هلن رولان

قبل از ازدواج، مرد قبل از خواب به حرف هایی می اندیشد که همسرش گفته ،اما بعد از ازدواج ، مرد قبل از این که همسرش حرف بزند به خواب می رود!

وارن فارل

خیلی بامزه است: هنگامی که زنان از ازدواج خود داری می کنند؛ اسمش را می گذاریم عشق به استقلال اجتماعی اما وقتی مردان از ازدواج خودداری می کنند به آن می گوییم ترس از مسوولیت اجتماعی !

وارن فارل

زنان با این آرزو با مردان ازدواج می کنند که مردان تغییر کنند… که نمی کنند.

مردان با این آرزو با زنان ازدواج می کنند که زنان تغییر نکنند…. که می کنند!

 /انتهای متن/

نمایش نظرات (3)