حساسیت به اسکناس

زني انگليسي مبتلا به يك نوع آلرژي نادر است كه باعث مي‌شود هرگونه تماس پوستي با اسكناس در او حساسيت ايجاد كند.

0

سرویس خبر به دخت/

موادغذايي و اشيای مختلفي هستند كه موجب واكنش‌ در «سيمون» مي‌شود كه بدترين آنها حساسيت به اسكناس است.

سيمون گفت: همانند هر زن ديگري يكي از علائق و تفريحاتم خريد كردن است اما در ماه‌هاي گذشته آلرژي داشتن به اسكناس مشكلاتي را برايم بوجود آورده است و به گونه‌اي به نظر مي‌آيد كه بدنم، مرا براي هر بار خريد كردن تنبيه مي‌كند.

سيمون همچنين گفت: حساسيت‌زا بودن بسياري از مواد موجب شده تا مجبور به استفاده از يك رژيم خاص باشم.

آرزوي سيمون اين است كه از اين حساسيت نجات پيدا كند ،اما در حال حاضر پزشكان درماني براي اين آلرژي او پيدا نكرده‌اند.

 منبع:افکار نیوز/انتهای متن/

درج نظر