انتشاربيشترين کتاب‌هاي مفيد درباره حجاب در دوسال اخير

معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي گفت: بيشترين کتاب هاي مناسب و مفيد درباره حجاب و عفاف در دوسال اخير چاپ و منتشر شده است.

0

سرویس خبر به دخت/

 بهمن دري معاون فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با تاکيد بر اين که بيشترين کتاب هاي مناسب و مفيد درباره حجاب و عفاف در دوسال اخير چاپ و منتشر شده است، گفت: در مهر و آبان امسال بزرگترين نمايشگاه فرهنگي حجاب و عفاف را برگزار خواهيم کرد.

بهمن دري افزود: درباره حجاب و عفاف در حوزه کتاب، فعاليت هاي چشمگيري بر مبناي آموزه‌هاي ديني و اعتقادي انجام شده که مثال زدني است.

منبع:وفا/انتهای متن/

درج نظر